Ledarskapsstöd & Föreläsningar

Ledarskapsstöd &

Föreläsningar

Exempel på uppdrag mot företag / skolor / grupper

 

Ledarskapsstöd och Krissamtal.

 

Arbetslivet är mer komplext än någonsin. Genom att erhålla nya "verktyg" och själv få det stöd som krävs kan en chef/ skolledare med större framgång stödja sin personal och klara av de utmaningar ett ledarskap innebär. Insikter och kunskaper om samtalsmetodik såsom Motivational Interviewing (MI) är bara ett exempel på hur en chef kan stödja en anställd och är något som JW Dialog kan erbjuda stöd i.

 

De råd och den stöttning jag som organisationskonsult ger är alla baserade på kognitiv beteende terapi men anpassas efter frågeställning. Detta kan vara en förebyggande åtgärd likväl som ett stöd i specifika situationer. Vid uppkomna kriser inom en grupp eller ett företag ses stora fördelar att anlita någon utanför organisationen.

Föreläsningar / Workshops

 

Efter önskemål ger JW Dialog föreläsningar kring psykisk ohälsa. Även workshops förekommer där vi träffas ett antal gånger och arbetar tillsammans för att bli medveten om/ förbättra något. En vanlig förfrågan här är stresshantering.

Det glädjer mig att nytänkande skolor använder min kompetens till att utbilda personal, handleda dem samt låter mig träffa skolungdomar där jag föreläser om stress, prestationsångest och psykisk ohälsa.