JWDialog

Legitimerad Psykoterapeut KBT & Beteendevetare

 

JWDialog

JW står för Johanna Warrén och den givande dialogen skapar vi tillsammans.

 

Mitt mål med verksamheten är att erbjuda professionellt stöd till företag, bedriva ett förebyggande arbete samt erbjuda evidensbaserad psykoterapi till privatpersoner och vårdcentraler.

 

The purpose of Psychotherapy is to set people free

 

 

Rollo May