Konsultuppdrag

Konsultuppdrag

 

JW Dialog kan fungera som underkonsult mot vårdcentraler som behöver periodvis eller permanent förstärkning av sina psykosociala insatser. Kanske är söktrycket högt avseende psykoterapeutisk behandling hos just er och det är svårt att tillgodose behovet.

JW Dialog kan arbeta ute hos kund men har även tillgång till egna lokaler. Allt efter önskemål.

 

För vidare dialog, vänligen ta en kontakt!